КСД Македонија  2015

 

АКТУЕЛНО       ИСТОРИЈАТ      AКТИВНОСТИ      YO      РАЗНО      КОНТАКТ

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управен одбор на КСД Македонија Малме:

Председател: Зоран Зенделов

Подпредсед: Александар Илијоски

Благајник/Комуникатор/секретар: Тони Качанкиклиевски
Домакјин: Златко Димитровски

Аница Николовска